Historické fotografie ČS legií

Představuji vám dochované fotografie mého dědy Karla Sedleckého, který byl aktivní legionář a zúčastnil bojů v Rusku. Následně se pak vracel lodí LOGAN zpět do republiky. Od něho mám taktéž lodní list Zadní Voj , který vycházel v průběhu cesty domů.   Průběh plavby Příslušníci 6. střeleckého pluku Československých legií na cestě z Terstu do ... Read more