Historické foto Ústí nad Labem a okolí

Trocha historie

Tak, jak město Ústí nad Labem vypadalo před druhou světovou válkou (jedná se hlavně o střed města), tak takto ho již nikdy bohužel neuvidíte. Město tehdy po „Mnichovské dohodě“ spadlo pod Velkoněmeckou říši a bohužel se to něm podepsalo nálety spojenců ke konci druhé světové války. Po válce se mnoho domů strhlo a co zbylo dokonalo ještě socialistické stavebnictví.

Obyvatelstvo

Jakmile se odsunulo původní německé obyvatelstvo, město postupně začali obývat čeští přistěhovalci a začalo osidlování. Dodnes je bohužel vidět, že město nemá staré kořeny. Jako tomu asi, všude v příhraničí.

Vítejte tedy na okamžik v historii. A užijte si ho…

Více historie

Jméno bylo patrně, vzhledem k poloze na soutoku dvou řek, odvozeno ze staročeského slova ustie (ústí). V německém jazyce se používá nejméně od 15. století název Aussig an der Elbe. Město bylo většinu své existence převážně německojazyčné.

V latinských zápisech je doložen z roku 1368 (v zápisech pražských benediktinů u sv. Jiří) název Vsk super Albium. V nadpisu Městské knihy soudní a pamětní, založené roku 1438 v rámci obnovy města 12 let po dobytí husity a vedené do roku 1514, byl užit název Austia super Albea. Pamětní kniha byla psaná nejprve latinsky, od roku 1440 některé zápisy též německy a roku 1474 se objevuje čeština, která kolem roku 1490 převážila. V nadpise knihy testamentů vedené v letech 1504–1585 se město označuje Ausigh super Albea, zápisy se střídají také ve třech jazycích, zpočátku převažuje čeština.

Zdroj: Wikipedia