Karel Sedlecký – novinář

Na této fotografii je můj otec "Karel" vyfotografován na večeři v Holandském Delftu společně s panem Gandalovičem. Po revoluci se otec vrátil ke svému původnímu povolání "novinařině". Původně pracoval v deníku "Průboj" a po revoluci se stal zástupcem šéfredaktora v "Severočeském deníku" a tam pracoval až do své smrti. Foto převzato z Ústeckého deníku.

Historické fotografie ČS legií

Představuji vám dochované fotografie mého dědy Karla Sedleckého, který byl aktivní legionář a zúčastnil bojů v Rusku. Následně se pak vracel lodí LOGAN zpět do republiky. Od něho mám taktéž lodní list Zadní Voj , který vycházel v průběhu cesty domů.   Průběh plavby Příslušníci 6. střeleckého pluku Československých legií na cestě z Terstu do ... Read more